SELECTIE INSTRUMENTE MUZICALE DUPA MARCA:
 
Categorii de
instrumente muzicale

Custom Shop

Facebook
 
 
Plata in rate


Cumpara in 6 rate FARA DOBANDA
 

Transport

TRASPORT GRATUIT
pentru comenzi de minim 500 lei

NAMM
FENDER PLAY

REGULAMENT CONCURS

REGULAMENT CONCURS 

GUITARSHOP.RO - 11 NOIEMBRIE 2014

Art. 1. Organizator 

1.1 Organizatorul concursului este Societatea Comerciala PRO GUITAR S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr.14-22, Bl. 13/2, Sc.D, Et. 3, Ap.40, Sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/3338/2003, CIF RO15262468, capital social subscris si varsat 2.000 lei, reprezentata prin Dl. Basil Zarnoveanu, Director Executiv, denumita in continuare „Pro Guitarsau „Organizator”.

1.2 Accest Concurs este organizat de catre Proguitar in scopul cresterii numarului de utilizatori ai site-ului guitarshop.ro

1.3 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Art. 2. Durata Concursului si aria de desfăşurare:

2.1 Campania se va desfăşura în perioada 11 Noiembrie – 22 Noiembrie 2014, pe intreg teritoriul Romaniei, respectiv pe pagina de Facebook a GuitarShop: https://www.facebook.com/GuitarShop.Romania

Art. 3. Drept de participare

3.1 La acest Concurs poate participa orice persoana fizica care în perioada 11 Noiembrie – 22 Noiembrie 2014 indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii: (i) este cetaţean român, cu domiciliul stabil in România, (ii) are varsta de 16 ani (implinita), (iii) indeplineste urmatoarele conditii de inscriere pe facebook:

► LIKE paginii GuitarShop pe Facebook
► SHARE imaginii pe wall-ul tău
► COMMENT la imagine cu link de pe www.guitarshop.ro la chitara STRATOCASTER preferata! 

3.2 In cazul in care toate aceste conditii sunt indeplinite, clientul Pro Guitar devine Participant.

3.3 Inscrierea in Concurs se face automat pentru clientii care indeplinesc conditiile de la articolul 3.1

3.4 Nu au dreptul sa participe la acest Concurs angajaţii Proguitar, precum si angajatii tuturor colaboratorilor si agentiilor care ofera servicii in legatura cu Campania, rudele acestora si afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv.

3.5 Participantii vor fi inscrisi in Concurs o singura data.

Art. 4. Procedura Concursului si validarea participantilor castigatori

4.1 Concursul va fi facut public prin intermediul site-ului www.guitarshop.ro si pe contul de Facebook al GuitarShop.

4.2 Confirmarea castigatorilor desemnati se va face numai in urma validarii indeplinirii conditiilor mentionate la articolul 3. Verificarea datelor va fi facuta de catre administratorii Pro Guitar SRL.

Art. 5. Mecanismul desfasurarii Concursului:

5.1 Concursul consta in acordarea posibilitatii tuturor Participantilor ce indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in articolul 3 de mai sus, de a castiga, prin tragere la sorti si in conditiile specificate in acest Regulament, premiul mentionat la articolul 6 al Regulamentului.

5.2 La sfarsitul Concursului va avea loc desemnarea castigatorilor prin organizarea, in data de 26 Noiembrie 2014 a unei trageri la sorti, in urma careia va fi acordat premiul mentionat la articolul 6 al Regulamentului.

5.3 Tragerea la sorti se va efectua electronic, la Hard Rock Cafe Bucharest, in cadrul unui eveniment public organizat de Organizator accesand baza de date a participantilor care indeplinesc conditiile mentionate la articolul 3 din Regulament si va avea loc in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Proguitar / Guitarshop si a unui notar public.

5.4 Prin tragere la sorti se va desemna castigatorul Concursului si o rezerva.

 Art. 6. Premiile si acordarea acestora

6.1 In cadrul tragerii la sorti va fi acordat urmatorul premiu: 1 buc. Chitara electrica  FENDER 60th ANNIVERSARY CLASSIC PLAYER 50's STRATOCASTER, in valoare de 3995 RON

6.3 Castigatorul premiului nu are posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiului.

Art. 7. Desemnarea castigatorilor

7.1 Numele castigatorului va fi afisat pe website-ul www.guitarshop.ro, in ziua lucratoare imediat urmatoare tragerii la sorti mentionate la Articolul 5., alin. 5.2.

7.2 Câştigătorul va fi informati telefonic despre modalitatea de a intra în posesia premiului in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data tragerii la sorti. Daca in termen de 3 (trei) zile un castigator nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat si se va declara castigatoare prima rezerva.

7.3 Premiul poate fi livrat prin curier, in termen de 5 zile lucratoare de la validarea castigatorilor, pe baza datelor declarate de catre acestia la transmiterea comenzii, Organizatorul neavand nicio responsabilitate pentru acuratetea acestor date La ridicarea permiului, castigatorul va prezenta actul de identitate valabil. Curierul va aduce la Pro Guitar un exemplar al Procesului Verbal semnat de catre castigator,dupa ce a confruntat datele si CNP-ul din Procesul Verbal cu cele din actul de identitate.

7.4 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate premiul va fi transferat câştigătorului premiului respectiv, la momentul predarii premiilor de catre curier. După semnarea procesului-verbal, Pro Guitar este absolvit de orice obligaţii privind premiul, respectiv câtigătorul nu va avea dreptul de a emite alte pretenţii faţă de Pro Guitar privind acel premiu.

Art. 8. Litigii

8.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Municipiul Bucuresti.

Art. 9. Regulamentul Concursului

9.1 Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.guitarshop.ro .

9.2 Prin inregistrarea in Concurs, Participanţii accepta irevocabil ca sunt de acord întru totul cu dispoziţiile acestui Regulament.

Art. 10. Taxe si impozite

10.1. Participarea in cadrul prezentului concurs nu implica pentru participanti niciun fel de costuri suplimentara fata de valoarea produselor comandate.

10.2. Partile iau act de faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile.
In acest sens, Pro Guitar in calitate de organizator se obliga:

-sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata si depunerea declaratiilor fiscale corespunzatoare);

-sa achite pentru castigator, in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor.

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 Prin inscrierea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului privind clauzele acestuia. Tuturor Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.

11.2 Organizatorul se obliga ca datele cu caracter personal comunicate de catre Participanti sa nu fie difuzate catre terti.

11.3 Cu privire la prelucrarea Informatiilor, Participantii au urmatoarele drepturi: de acces si interventie la Informatie, de opozitie cu privire la prelucrarea Informatiei, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a se adresa justitiei, asa dupa cum sunt reglementate de dispozitiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001.

11.4 Drepturile mentionate la art. 11.3 includ:

a) dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de catre Pro Guitar;
b) dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date cu caracter personal ce il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
c) dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;
d) dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale;
f) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale    nu au fost prelucrate conform legii.

11.5 Pentru situatiile prevazute la art. 11.4 lit.a), lit.b) si lit.c), Participantul trebuie sa inainteze o cerere scrisa, datata si semnata. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Pro Guitar va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Art. 12. Clauze finale

12.1 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Director Executiv, Basil Zarnoveanu

 

COMENZI TELEFONICE

Luni - Vineri: 10:30 - 19:00
Sambata: 10:00 - 14:00
021 310.31.10
ANPC

0800.080.999
www.anpc.ro

Solutionarea litigiilor

Solutiile de plata online cu CARDUL BANCAR sunt oferite de catre Banca Transilvania si Credit Europe Bank

Sigla PlatiOnline.ro